News
Jul 30, 2021

Easpa Tagairt don Ghaeilge ag Harris in Acht an Údaráis um Ardoideachas

Mhol an tAire Ardoideachais Simon Harris reachtaíocht maidir leis an nGaeilge a bhaint amach as an Acht, agus alt maidir le cosaint “cultúrtha” ginearálta a chur isteach.

Siothrún SardinaEagarthóir na Gaeilge

Mhol an tAire Ardoideachais Simon Harris reachtaíocht maidir leis an nGaeilge a bhaint amach as Acht an Údaráis um Ardoideachas agus alt maidir le cosaint “cultúrtha” ginearálta a chur isteach in ionad.

Maidir le ceist na Gaeilge san Acht, dúirt Harris nach raibh laghdú na Gaeilge mar chuspóir ag an acht nua, ach “inbhuanaitheacht na Gaeilge” a chur isteach mar chuid den chosaint cultúrtha.

“[Táim] tiomanta go mbeidh an Ghaeilge mar chuid lárnach i gcónaí dár gcultúr agus dár gcóras ardoideachais” a dúirt sé.

ADVERTISEMENT

Dá ainneoin sin, thug Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh freagra ar an leasú in agallamh le Tuairisc.ie. Dúirt sé gurb “ionsaí naimhdeach” ar an nGaeilge a bhí ann.

“Níl aon amhras faoi, tá sé ag fáil réidh leis an gcúram i leith na Gaeilge,” a dúirt Ó Snodaigh.

In agallamh le Tuairisc.ie, dúirt Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge Julian de Spáinn go raibh an tAcht “iomlán easnamhach” ar taobh cosaint na Gaeilge de.

““Tá an Ghaeilge á lagú agus á cur ar leataobh ag na leasuithe seo. Tá muidne ag éileamh go ndéanfar tagairt shuntasach don Ghaeilge sa bhille nua atá ag teacht le straitéis náisiúnta an rialtais i leith na Gaeilge a chur chun cinn,” a dúirt sé.

In Acht an Údaráis um Ardoideachas mar atá, tá cosaint agus cur chun cinn na Gaeilge sa reachtaíocht. Deir sé : “Ag comhlíonadh a fheidhmeanna don Údarás coimeádfaidh sé i gcuimhne i gcónaí na haidhmeanna náisiúnta atá ann an Ghaeilge a aisiriú agus an tsaíocht náisiúnta a chaomhnú agus a fhorbairt agus féachfaidh sé le cabhrú leis na haidhmeanna sin a chur i gcrích.”

Ach in ionad sin, deir an leasú a mhol Harris : “Cuirfidh an tÚdarás na cuspóirí seo a leanas san áireamh agus é ag tabhairt faoina fheidhmeanna – (b) chun tacú le soláthraithe ardoideachais le hionchur a bheith acu san fhorbairt agus inbhuanaitheacht shóisialta, eacnamaíochta, chultúrtha agus thimpeallachta tríd an gceannaireacht, nuálaíocht agus aclaíocht.”

Bhí an leagan reatha d’Acht an Údaráis um Ardoideachas scríofa agus curtha i bhfeidhm i 1971. San Acht sin, agus roimhe sin in Acht an Údaráis um Ardoideachas 1960, bhí “na haidhmeanna náisiúnta atá ann an Ghaeilge a aisiriú” mar chuid lárnach dóibh.

Tá Acht an Údaráis um Ardoideachas mar threoir don ardoideachas i bPoblacht na hÉireann. Léiríonn sé aidhmeanna agus spriocanna an údaráis ar thaobh an ardoideachais de.

Sign Up to Our Weekly Newsletters

Get The University Times into your inbox twice a week.