Comment & Analysis
Eagarfhocal
Sep 27, 2022

Is é Titim an Aontas na Mac Léinn Iarchéime Mar Thoradh na Blianta de Deachrachtaí Sistéamacha

Chuir Bord an Choláiste maoiniú agus stádas oifigiúil na heagraíochta ar fionraí.

Leis an mBord Eagarthóireachta

Bhí Aontas na Mac Léinn Iarchéime scoite amach go hoifigiúil ag bord an choláiste an tseachtain seo caite nuair a chúlgair sé a airgeadas agus a stádas mar ceann de na cúig chomhlacht ag fáil cistí. Tá sé sin deireadh le hAontas na Mac Léinn Iarchéime.

Tá sé sin deireadh de scéal fadálach a mhair beagnach dhá bhliain a léirigh gur theip ar Aontas na Mac Léinn Iarchéime toghchán a rith tar éis toghcháin. Déantar na cruinnithe a óstáil i gcúinsí neamhchinnte sna cúinsí is fearr. Bhí a lán fadbhanna ag an gcomhlacht seo roimhe le hairgeadas agus daonlathas. Faoi deireadh, tá a ‘chos curtha síos’ ag gColáiste na Tríonóide.

I mí Iúil 2021, cuireadh deireadh leis na cistí a bhí á soláthar dóibh. Tá sé sin mar gheall ar crinniú ginearálta urghnách conspóideach nuair a bhí an Coiste Caipitíochta gan a bheith in ann teacht ar tuairim faoi na himeachtaí mar gheall ar easpa rannpháirtíocht ón Uachtarán agus ón Leas-Uachtarán. Tugadh rabhadh don Aontas na Mac Léinn. D’fhéadfadh siad an deis a thapú chun athruithe barrthábhachtach a dhéanamh, ach ní dhearna siad sé sin. Mar thoradh, bhí fadhbanna ag méadú i gcónaí.

ADVERTISEMENT

Bheadh sé dodhéanta saincheisteanna Aontas na Mac Léinn Iarchéime a phlé gan líomhaintí le déanaí faoi Marc Imbillicieri a lua. Bhí na toghcháin a bhuaigh sé míbhunreachtúil, mar a bhí go leor de na gníomhartha a rinne a réamhtheachtaí. Ina theannta sin, bhí go leor líomhaintí ina choinne mar gheall ar mí-iompar gnéis. Mar gheall ar sin, chuir Aontas na Mac Léinn, Coláiste na Tríonóide a gceangal ar fionraí le hAontas na Mac Léinn Iarchéime agus an choláiste chun iarracht a dhéanamh ar deireadh faoin easpa cuntasachta.

Tá sé sothuigthe nár cheart mic léinn iarchéime a fhágáil gan aon ionadaíocht mar go bhfuil a nguth thar a bheith tábhachtach do phobal an choláiste. Ach, mar é sin ráite, tá sé soléir nach bhfuil Aontas na Mac Léinn Iarchéime oiriúnach dá chuspóir faoi láthair.

Níl aon taifead ag an gcoláiste ar a bhfuil déanta ag Aontas na Mac Léinn Iarchéime lena maoiniú le bliain anuas, is é seo ceann de na príomhchúiseanna ar cuireadh a maoiniú ar fionraí. Is cinnte nach bhfuil na toghthóirí bunreachtúla nó dlisteanach agus mar sin, bheadh sé éagórach ar iarrthóiri ionchasacha iarraidh orthú páirt a ghlacadh.

Tá sé soléir dá n-admhaigh Aontas na Mac Léinn Iarchéime na saincheisteanna cuntasachta agus soiléire seo níos luaithe in am, agus má d’oibrigh siad le hAontas na Mac Léinn, Coláiste na Tríonóide chun a fhadhbanna airegeadais a dheisiú, is dócha nach mbeadh an fhadhb seo chomh mór sin.